การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์ 14

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพระทองคำ (ศูนย์ 14) ดูภาพคลิกที่นี่new

การนิเทศ ติดตาม หลักสูตรนวดแผนไทย (2)

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 คณะนิเทศ ติดตาม จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้มานิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนสอนการนวดแผนไทย ของโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ดูภาพคลิกที่นี่new

การนิเทศ ติดตาม หลักสูตรนวดแผนไทย

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 คณะนิเทศ ติดตาม จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้มานิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนสอนการนวดแผนไทย ของโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ดูภาพคลิกที่นี่new

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็นฐานการเรียนรู้ ดูภาพคลิกที่นี่new

กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2561

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพระพร การมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน การแสดงของนักเรียน และรับประทานอาหารร่วมกัน ดูภาพคลิกที่นี่new

รับการนิเทศติดตาม 2561

วันที่ 3 สิงหาคม 2561) โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) รับการนิเทศติดตาม จากคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดนครราชสีมา ดูภาพคลิกที่นี่new

ถวายเทียนพรรษา 2561

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกุดตาดำฯ จัดกิจกรรมถวายเทียน เครื่องสังฑทาน เวียนเทียน และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา จำนวน 5 วัด คือ วัดกุดตาดำ วัดป่าโนนสง่า วัดตลุกผักไร วัดเดิ่นเห็ด และวัดศรีบุญเรือง(วัดหนองยาง) ดูภาพคลิกที่นี่new

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับจังหวัด

"ที่นี่มีแต่สิ่งดีๆ น่าภาคภูมิใจ.." นักเรียนโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) เป็นตัวแทนของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททั่วไป ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 16 ปี 2561 มูลนิธิเปรม ติลสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ดูภาพคลิกที่นี่new

การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายสมเกียรติ กังศรานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) และขอขอบคุณประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยครับ ดูภาพคลิกที่นี่

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การพัฒนาหลักสูตรอาชีพ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายจรัญ ใจแน่น และคุณครูสุภาพร ใจกล้า ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การพัฒนาหลักสูตรอาชีพ ระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมากับโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ดูภาพคลิกที่นี่

ตลาดลดเวลาพาเพลิน

เปิดแล้ว.!!! "ตลาดลดเวลาพาเพลิน" วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 นักเรียนชั้น อนุบาล-ม.6 นำสินค้ามาขายตลาดสดของโรงเรียน ซึ่งวันนี้เปิดตลาดเป็นวันแรก ของขายดีทุกร้าน แต่ละร้านได้เงินไปหลายบาท..ม่วนชื่นโฮแซว...นัดหน้าเจอกันอีกนะ ดูภาพคลิกที่นี่

หมวดหมู่รอง

  • Extensions

    The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.

Additional information