มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

ประกาศโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)

ประกาศโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน รายละเอียดเพิ่ม new 

 

อาหารเช้าและอาหารกลางวัน

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้มีการจัดอาหารเช้า (อาหารสมอง) อาหารกลางวันที่มีเมนูหลากหลาย และอาหารเสริมภาคบ่าย เพื่อบุตรหลานของท่านครับ รายละเอียดเพิ่ม new 

 

มามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนด้อยโอกาศทางการศึกษา

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ได้มามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนด้อยโอกาศทางการศึกษา จำนวน 6 ทุนๆละ 1,000 บาท ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ รายละเอียดเพิ่ม new 

 

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครูและแสดง ความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู โดยมี นายจรัญ ใจแน่น ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตาดำฯ เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตาดำฯ รายละเอียดเพิ่ม new 

 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและ นักเรียนร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และได้จัดตั้งสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อ ให้บุคลากรและนักเรียนได้ร่วมลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตาดำฯ รายละเอียดเพิ่ม new 

 

โรงเรียนกุดตาดำฯได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานในโครง การโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้รับการนิเทศและติดตามการดำเนินงานในโครง การโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับการนิเทศและติดตามจาก ดร.สุระศักดิ์ ฉายขุนทด รองผู้อำนวยการ สพป.นม.5 พร้อมคณะ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ท่านที่ให้ข้อแนะนำการพัฒนางาน การพัฒนาคุณภาพนักเรียนฯ มา ณ โอกาสนี้ 
newรายละเอียดเพิ่ม 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยนายจรัญ ใจแน่น ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตาดำฯ ได้พูดคุยทำความเข้าใจ กับผู้ปกครองในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) พร้อมทั้งมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและแจกหน้ากากอนามัยให้นักเรียนทุกคน รายละเอียดเพิ่ม new 

 

ประชุมกรรมการสถานศึกษา 1/2563

นายจรัญ ใจแน่น ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้จัดประชุมกรรมการ สถานศึกษาซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุดใหม่ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาประชุมอย่างพร้อมเพรียงครบทุกคน รายละเอียดเพิ่ม new 

 

โรงเรียนกุดตาดำฯ ได้รับจากนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19

คณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(covid 19) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต5 นำโดยนายบรรพต สรวนรัมย์ รองผอ.สพป.นม.5 ได้มานิเทศติดตามการดำเนินงาน ของโรงเรียนกุดตาดำฯ พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ทางโรงเรียนจะนำคำแนะนำไปแก้ไขและ พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รายละเอียดเพิ่ม new 

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมของอำเภอ

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(covid 19) ของอำเภอ พระทองคำที่ได้มาติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการมา ณ โอกาสนี้ รายละเอียดเพิ่ม new 

จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียนการสอน

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายจรัญ ใจแน่น ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้จัดหาคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการเรียนการสอนจำนวน 15 เครื่อง (มือสอง /acer core i7) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1ภาคกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ รายละเอียดเพิ่ม new 

หมวดหมู่รอง

  • Extensions

    The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.

Additional information