ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

   ตามประกาศโรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ อัตรา นั้น

       บัดนี้ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ รายละเอียดคลิกที่นี่  new

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศโรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  รายละเอียดคลิกที่นี่  image.png

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 1 อัตรา

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 1 อัตรา รายละเอียดคลิกที่นี่  new

การนิเทศ ติดตาม หลักสูตรนวดแผนไทย (3)

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 คณะนิเทศ ติดตาม จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้มานิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนสอนการนวดแผนไทย ของโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ดูภาพคลิกที่นี่new

การขยายผลการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) (2)

IMG 0857โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดการอบรมเพื่อขยายผลการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) แก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประถม  ดูภาพ

การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์ 14

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพระทองคำ (ศูนย์ 14) ดูภาพคลิกที่นี่new

การนิเทศ ติดตาม หลักสูตรนวดแผนไทย (2)

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 คณะนิเทศ ติดตาม จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้มานิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนสอนการนวดแผนไทย ของโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ดูภาพคลิกที่นี่new

การนิเทศ ติดตาม หลักสูตรนวดแผนไทย

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 คณะนิเทศ ติดตาม จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้มานิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนสอนการนวดแผนไทย ของโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ดูภาพคลิกที่นี่new

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็นฐานการเรียนรู้ ดูภาพคลิกที่นี่new

กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2561

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพระพร การมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน การแสดงของนักเรียน และรับประทานอาหารร่วมกัน ดูภาพคลิกที่นี่new

รับการนิเทศติดตาม 2561

วันที่ 3 สิงหาคม 2561) โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) รับการนิเทศติดตาม จากคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดนครราชสีมา ดูภาพคลิกที่นี่new

หมวดหมู่รอง

  • Extensions

    The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.

Additional information