มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

001โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์ เวลา 13.30 - 15.30 น.

Additional information