กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียน

2โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 9 กรกฎาคม 2557

Additional information