กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

5โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557

Additional information