มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

แสดงความยินดีกับ คุณครูธัญวีร์ วัฒกลาง

1014 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ขอแสดงความยินดีกับ
 
คุณครูธัญวีร์  วัฒกลาง ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา ณ โรงเรียนบ้านหนองโสน
 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 7

Additional information