การพัฒนาครูด้วยระบบ Obecittraining

การพัฒนาครูด้วยระบบ Obecittraining ออนไลน์ โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ประจำปี 2557 ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ได้ที่นี่ www.obecittraining.com

*** หมายเหตุ กรุณาส่งใบประกาศที่ผ่านการอบรม ภายในวันที่ 22 ธ.ค. 2557 ก่อนเวลา 14.30 น.

คณะครูสามารถโหลดเอกสาร ขั้นตอนการเข้าเรียน Obec IT Training ได้จากที่นี่ และเอกสารเพิ่มเติมด้านล่าง

  1. คู่มื่อการใช้งานระบบอบรมออนไลน์ Download
  2. เอกสารหลักสูตรอบรมICTเล่มที่1 (A4)สมบูรณ์(ผอ.เขต และศน.) Download
  3. เอกสารหลักสูตรอบรมICTเล่มที่2 (A5)สมบูรณ์(ผอ. และครู) Download

 

Additional information