พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

Image00001โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 โดยท่านวรรณา ฉิมนอก รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน

Additional information