กิจกรรมฟังธรรม เวียนเทียนวันวิสาฆบูชา ประจำปี 2558

C360 2015-05-29-14-09-50-294โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมฟังธรรม เวียนเทียนวันวิสาฆบูชา ประจำปี 2558 โดยนำนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปฟังธรรม และเวียนเทียน ณ วัด กุดตาดำ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

Additional information