มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

กิจกรรมฟังธรรม จากพระธรรมฑูต ประจำปี 2558

01โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมฟังธรรม จากพระธรรมฑูต ประจำปี 2558 โดยนำนักเรียนตั้งแต่ชั้นป.1-ชั้นม.6 เข้าฟังธรรม ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558

Additional information