ยินดีตอนรับ รองฯผอ. และครูคนใหม่

58-06-12-18โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ยินดีตอนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตาดำฯ ที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ และครูที่ย้ายมาประจำการ ณ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558

Additional information