พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

ImageVaikru5800002โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558  และมอบทุนการศึกษา รางวัลประกวดพานประเภทสวยงามและสร้างสรรค์แก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้น ม.6 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 (ช่วงเช้า)

Additional information