กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558

ImagePracha58001โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558  เพื่อเป็นการรำลึกนักกวีสี่แผ่นดินท่านสุนทรภู่ ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 (ช่วงเช้า)

Additional information