กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

Mother58013-1โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ด้วยการตักบาตร และถวายพระพร ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีต่อบุพการี ดูภาพ

Additional information