การขยายผลการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

IMG 0857โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดการอบรมเพื่อขยายผลการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) แก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประถม  ดูภาพ

Additional information