พิมพ์บัตรประจำตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 5

พิมพ์บัตรประจำตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากเดิมวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2558   เป็นวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 คลิกที่นี่

 

Additional information