มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2558

โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ดูภาพคลิกที่นี่

 

Additional information