กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad

โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม  2558 วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ดูภาพคลิกที่นี่

 

Additional information