งาน "รำลึกพระคุณครู"

โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดงาน "รำลึกพระคุณครู" และมอบทุนการศึกษา "กองทุนเพื่อการศึกษาครูใหญ่วิทย์ บุญคง" ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) วันที่ 13 ธันวาคม 2558 ดูภาพคลิกที่นี่

 

Additional information