กิจกรรมกีฬาภายใน 2558

โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกด้านกีฬา และกรีฑา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ในระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2558 ดูภาพคลิกที่นี่

 

Additional information