กิจกรรมวันเด็ก ปี 2559

โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตาดำฯ ในวันที่ 8 มกราคม 2559 ดูภาพคลิกที่นี่

 

Additional information