กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือสุนิตา อำเภอหนองบุญมาก ในวันที่ 12-13 มกราคม 2559 ดูภาพคลิกที่นี่

 

Additional information