กิจกรรม Play and Learn

โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) กิจกรรม Play and Learn  ณ ห้องประชุมโรงเรียนกุดตาดำ ฯ ดูภาพคลิกที่นี่new

 

Additional information