ค่ายอาสาวิชาการสู่สถานศึกษาเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะคุรุศาสตร์ มหาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ร่วมกับนักศึกษา คณะคุรุศาตร์ ชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดค่ายอาสาวิชาการสู่สถานศึกษาเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ดูภาพคลิกที่นี่new

 

Additional information