พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่นัเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกุดตาดำฯ โดยมีผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดี ดูภาพคลิกที่นี่new

 

Additional information