มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์ 10, 14, 15

โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์ 10, 14, 15 วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ดูภาพคลิกที่นี่new

 

Additional information