พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงบุญคุณของครู และแสดงตนขอเป็นศิษย์ของคุณครู ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ดูภาพคลิกที่นี่new

 

Additional information