การแสดงธรรมะจากพระธรรมฑูต

โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดอบรมธรรมะแก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยพระธรรมฑูตมาแสดงธรรมะให้คณะครู นักเรียนได้ฟัง ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ดูภาพคลิกที่นี่new

 

Additional information