มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพระทองคำ ศูนย์ 14 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ดูภาพคลิกที่นี่  โหลดเอกสาร ศน.องอาจnew

 

Additional information