พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม

โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ร่วมกับโรงเรียนทัพรั้งพิทาคม และโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ลานกีฬาโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ดูภาพคลิกที่นี่

 

Additional information