กิจกรรมกีฬาภายใน 2559

โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมกีฬาภายใน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกด้านกีฬา และมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ดูภาพคลิกที่นี่

 

Additional information