กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2559

โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา โดยมีการตักใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียน รวมทั้งให้ลูกๆ ได้รำลึกพระคุณแม่  ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ดูภาพคลิกที่นี่

 

Additional information