มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

พิธีมุทิตาจิตตานุสรณ์ ผอ.บุญลือ

โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดพิธีมุทิตาจิตตานุสรณ์  ท่านผอ.บุญลือ "ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา" ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 และวันที่ 30 กันยายน 2559 ท่านผู้อำนวยการได้ให้โอวาทแก่นักเรียนและกล่าวลานักเรียนโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ดูภาพคลิกที่นี่

 

Additional information