พิธีตอนรับ ผอ.จรัญ ใจแน่น

โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดพิธีตอนรับ ท่าน ผอ.จรัญ  ใจแน่น ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ซึ่งเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ดูภาพคลิกที่นี่

 

Additional information