การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพระทองคำ จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2559 ณ สนามโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในด้านกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีสุขภาพกาย ใจที่สมบูรณ์แข็งแรงต่อไป ดูภาพคลิกที่นี่new

Additional information