การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษษนครราชสีมา เขต 5 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ครั้งที่ 7/2559 และพิธีมอบทุนการศึกษา "กองทุนเพื่อการศึกษา ครูใหญ่วิทย์  บุญคง" ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ดูภาพคลิกที่นี่new

Additional information