กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560 โดยนายจรัญ ใจแน่น ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้อ่านสารจากท่านนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดกิจกรรมวันเด็ก และนำคณะครูกล่าวคำปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองและชุมชน ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ดูภาพคลิกที่นี่new

Additional information