กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร รนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 โดยนายจรัญ ใจแน่น ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ดูภาพคลิกที่นี่new

Additional information