โครงการพระธรรมฑูต ณ โรงเรียนกุดตาดำฯ

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) มีคณะพระธรรมฑูต มาให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ และแสดงธรรมะแก่นักเรียนโรงเรียนกุดตาดำฯ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ดูภาพคลิกที่นี่

Additional information