กิจกรรมประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนกุดตาดำฯ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ดูภาพคลิกที่นี่

Additional information