โรงเรียนกุดตาดำฯ นำนักเรียนเข้าอบรม "โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต"

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) นำนักเรียนชั้น ป.3-5 จำนวน 15 คนเข้าอบรม "โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต" เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการว่ายน้ำและสามารถช่วยเหลือตนเองเมื่อจมน้ำได้ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ดูภาพคลิกที่นี่

Additional information