มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหลาย และร่วมกันเดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ชุมชน ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ดูภาพคลิกที่นี่

Additional information