มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

มอบทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ท่านผู้อำนวยการ จำลอง  พนมชัย ประธานศูนย์ฯพระทองคำ ได้มานิเทศติดตาม การจัดกิจกรรมหน้าเสาธงของโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) พร้อมมอบทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน จำนวน 5,000 บาท ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ ดูภาพคลิกที่นี่

Additional information