มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา โดยคณะครูและนักเรียนได้นำเทียนพรรษา พร้อมทั้งจตุปัจจัยไปถวายวัดในเขตบริการของโรงเรียน คือ วัดกุดตาดำ วัดโนนสง่า วัดตลุผักไร และวัดเดิ่นเห็ด ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560  ดูภาพคลิกที่นี่

Additional information