นิเทศติดตาม จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้รับการนิเทศติดตามโรงเรียนต้นแบบเรียนร่วม จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560  ดูภาพคลิกที่นี่

Additional information