กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ในวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การลงนามถวายพระพร การกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และการแสดงความรักระหว่างแม่กับลูก เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักความกตัญญูต่อแม่  ดูภาพคลิกที่นี่

Additional information