กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ดูภาพคลิกที่นี่

Additional information