โครงการโรงเรียนสัมพันธ์

นายจัตุพร  บุญระดม ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกลยุทธ์  จุดเน้นของ สพฐ. ในปีงบประมาณ 2561  พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับครู นักเรียน ชุมชนในสถานศึกษา เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้   ณ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ของศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพระทองคำ (ศูนย์ 14) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ดูภาพคลิกที่นี่

Additional information