กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 มีศิษย์เก่ากลับมาไหว้ครูด้วย และวันนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน 120 ทุน โดยได้ทุนการศึกษาจากกองทุนเสริม-อุษา สุรีย์ จำนวน 30,000 บาท จากกองทุนตาลสันเทียะ 30,000 บาท ดูภาพคลิกที่นี่

Additional information