รับมอบกลองชุด จากคุณสิริภัค เลิศหิรัญวิบูลย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 คุณสิริภัค เลิศหิรัญวิบูลย์ อยู่ที่เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ได้บริจาคกลองชุดให้กับโรงเรียนกุดตาดำ(คุรุราษฎร์สามัคคี) จำนวน 1 ชุดมูลค่า 30,000 บาท พร้อมหนังสือเพื่อการค้นคว้าอีก 1 กล่องใหญ่ เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ ดูภาพคลิกที่นี่

Additional information