รับมอบเช็คจาก หจก.คิงส์ยนต์

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้รับมอบเช็คของขวัญเป็นเงิน 12,000 บาทจาก หจก.คิงส์ยนต์ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ ดูภาพคลิกที่นี่

Additional information